Loading...
15 Mayıs Mahallesi 556 Sokak No:16/A Pamukkale / DENİZLİ +90 258 242 42 48      +90 552 508 42 48 kalite@cinarosgb.com
ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK, GİZLİLİK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜDÜ

TARAFSIZLIK GİZLİLİK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜDÜ

Her daim en iyisi.

ÇINAR Belge’ de görev almakta olduğum mesleki yeterliliğe dayalı ölçme ve değerlendirme sınavlarına ilişkin ve TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun “Personel Belgelendirme Programı” süresince;

Objektif, adil, tarafsız, dürüst davranacağımı;

Eşit koşullarda belgelendirmenin önüne geçecek yanlı davranışlardan kaçınacağımı;

Tarafsızlığımın önüne geçecek, adayların eşit koşullarda belgelendirmesine aykırı davranışlar sergilemeyeceğimi;

Uygulanabilir bütün mevzuat ve prosedür kurallarına uyacağımı; adayların erişimini engelleyip yavaşlatacak kararlar vermeyeceğimi, gereksiz mali yük getirmeyeceğimi ve bir firma, kurum ya da kuruluşa üye olma şartı ile sınırlandırmayacağımı;

Kural koyan statüsünde yer aldığım durumlarda kendim de kurallara uyacağımı;

Doğrulanabilir ve açık hizmet sunacağımı;

Görevim sebebiyle elde ettiğim tüm kişisel ve idari belge ve bilgilerin gizliliğini koruyacağımı ve yasal zorunluluk bulunmadıkça üçüncü kişiler ile paylaşmayacağımı;

Tarafsızlığımı tehlikeye düşürebilecek, geçmişte ve/veya halen sürdürmekte olduğu herhangi bir ticari, menfaat, kişisel ve diğer ilişkilerden bağımsız olarak hareket edeceğimi;

Tüm prosedürdeki görevlerimi etiklik çerçevesinde gerçekleştireceğimi; belgelendirme faaliyetinin sunulması için belgelendirme programı eğitimi ön şart koşması durumunda, eğitimin adres gösterilen bir yerden alınması sonucu sınavın bundan olumlu etkileneceği vb. imada kesinlikle bulunmayacağımı;

Son 2 yıl içinde adayın eğitimiyle ilgili faaliyetlerde bir şekilde yer almışsam, belgelendirme sınav ve değerlendirme aşamalarında yer almayacağımı ve bu konuda yönetimi bilgilendireceğimi;

Görevim sırasında astlarımı kurallara aykırı davranmak adına yönlendirip baskı altına almayacağımı, üstlerimden gelen kurallara aykırı istekleri baskı altında kalsam dahi gerçekleştirmeyeceğimi;

Belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğum kişi veya kuruluşlardan şikayet/itiraz alınması durumunda, şikayet/itirazlarla ilgili kararın verilmesinde yer almayacağımı ve bu konuda yönetimi bilgilendireceğimi;

Gerektiğinde belgelendirme sürecine ait hazırlayacağım tüm materyal ve soru bankalarını gizli tutacağımı, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağımı

Taahhütnamede ihtilaf olması halinde T.C Denizli mahkemeleri yetkilidir.

Kabul, beyan eder ve yukarıdaki hükümlere uymayı taahhüt ederim.

+90 258 242 42 48

Müşteri Hattımız. Arayın, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.